Każdą sprawę Kancelaria prowadzi z pasją i zaangażowaniem, uznając jednocześnie sukces Klienta za osobisty sukces Kancelarii, pozwalający cieszyć się pięknem zawodu adwokata.

Z tego też powodu cenimy swoją pracę a wynagrodzenie jest proporcjonalnym odpowiednikiem wkładu wiedzy, doświadczenia i zaangażowania, jakie poświęcamy na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Stosujemy trzy podstawowe sposoby wynagradzania za nasze usługi:

– rozliczenia godzinowe, kiedy wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby godzin poświęconych danej sprawie,

– wynagrodzenie ryczałtowe, kiedy wysokość wynagrodzenia określona jest stałą miesięczną stawką (preferowane przy stałej i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych),

– wynagrodzenie za prowadzenie konkretnej sprawy sądowej – wynagrodzenie takie ustalane jest indywidualnie w zależności od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, wymaganego w danej sprawie nakładu pracy, ilości pism procesowych i pozaprocesowych, ilości rozpraw czy wartości przedmiotu sporu.

Dodatkowo część wynagrodzenia może stanowić premia za wynik sprawy. Należy jednak zaznaczyć, iż zgodnie z treścią §50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej ustalanie z Klientem wynagrodzenia za prowadzenie sprawy uzależnionego wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy jest niedopuszczalne.