Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem województwa kujawsko-pomorskiego (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Inowrocław, Golub Dobrzyń, Wąbrzeźno).

Kancelaria świadczy usługi prawne klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom zarówno w formie doraźnej pomocy prawnej, jak i kompleksowej obsługi prawnej.

Kancelaria oferuje usługi na najwyższym poziomie w zakresie różnych gałęzi prawa. Są to w szczególności:

 • Prawo karne – reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym; reprezentowanie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego w postępowaniu sądowym; reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym; sporządzanie pism procesowych m.in. apelacja, kasacja od wyroku; sprawy o odroczenie wykonania kary; wyrok łączny; przedterminowe zwolnienie; zawieszenie wykonania kary; przerwy w karze; dozór elektroniczny; sprawy o wykroczenia; zakaz prowadzenia pojazdów (zabrane prawo jazdy) i inne.
 • Prawo cywilne –  reprezentowanie przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych; sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych; roszczenia o zapłatę; odszkodowanie; ubezpieczenia; eksmisja; sprawy z zakresu własności nieruchomości; odwołanie darowizny; zasiedzenie; ustanowienie drogi koniecznej; służebność; błędy medyczne; postępowanie egzekucyjne i inne.
 • Prawo rodzinne – rozwód (z orzekaniem o winie i bez orzekania o winie); podział majątku; separacja; alimenty (podwyższenie/obniżenie/uchylenie obowiązku alimentacyjnego); zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa; pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej; ubezwłasnowolnienie (częściowe lub całkowite); opieka; kuratela i inne.
 • Prawo spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku; dział spadku; zabezpieczenie spadku; przyjęcie spadku; odrzucenie spadku; testament; zachowek; dziedziczenie i inne.
 • Prawo pracy – głównie w zakresie odszkodowań.
 • Prawo telekomunikacyjne.
 • Doradztwo – mediacje i postępowania polubowne w szerokim zakresie; porady prawne; pomoc prawna; sporządzanie pozwów, wniosków, nakazów i innych pism procesowych.

 

Oferowane usługi świadczone są w formach:

 • ustnych porad prawnych,
 • sporządzania pism procesowych i pozaprocesowych,
 • sporządzania opinii i analiz prawnych,
 • przeprowadzania negocjacji,
 • reprezentowania przed sądami w charakterze obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych czy pełnomocnika procesowego w pozostałych kategoriach spraw,
 • reprezentowania przed innymi instytucjami.