Założycielką Kancelarii jest dr Weronika Król-Dybowska, wpisana na listę adwokatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Dr Weronika Król-Dybowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej uczelni uzyskała tytuł magistra broniąc pracy pt. „Zabójstwo z afektu”, a następnie tytuł naukowy doktora nauk prawnych broniąc rozprawę doktorską pt. „Wpływ motywacji na odpowiedzialność karną za zabójstwo”.

Doktor nauk prawnych Weronika Król-Dybowska łączy wiedzę teoretyczną, zdobytą w czasie magisterskich jak i doktoranckich studiów prawniczych oraz jako wykładowca prawa karnego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii z doświadczeniem praktycznym, wypracowanym podczas licznych praktyk w renomowanych kancelariach prawnych oraz w czasie kilkuletniej aplikacji adwokackiej.

Dr Weronika Król-Dybowska jest także autorką szeregu publikacji. Przykładowo warto wskazać pracę naukową opublikowaną w prestiżowym, prawniczym czasopiśmie „Prokuratura i Prawo” zatytułowaną „Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 kk”.

Adwokat biegle włada językiem angielskim. Potwierdzeniem kwalifikacji jest ukończenie specjalistycznego kursu prawniczego języka angielskiego oraz uzyskanie certyfikatu TOLES EXAMINATIONS.