Ulubioną dziedziną prawa, z której Adwokat dr Weronika Król-Dybowska broniła tytuł magistra, a następnie uzyskała tytuł doktora nauk prawnych jest prawo karne.

Do usług realizowanych przez Kancelarię z zakresu prawa karnego można wymienić m.in.:

 • reprezentowanie podejrzanego i pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym;
 • reprezentowanie oskarżonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego w postępowaniu sądowym;
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym; sporządzanie pism procesowych m.in. apelacja, kasacja od wyroku;
 • sprawy o odroczenie wykonania kary;
 • wyrok łączny;
 • przedterminowe zwolnienie;
 • zawieszenie wykonania kary;
 • przerwy w karze;
 • dozór elektroniczny;
 • sprawy o wykroczenia;
 • zakaz prowadzenia pojazdów (zabrane prawo jazdy)
 • i inne.