Szereg spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką KRÓL dotyczy szeroko rozumianego prawa cywilnego.

Wśród wykonywanych usług z zakresu prawa cywilnego należy wymienić w szczególności:

 •  reprezentowanie przed sądami oraz w postępowaniu przedsądowym w sprawach cywilnych;
 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;
 • roszczenia o zapłatę;
 • odszkodowanie;
 • ubezpieczenia;
 • eksmisja;
 • sprawy z zakresu własności nieruchomości;
 • odwołanie darowizny;
 • zasiedzenie;
 • ustanowienie drogi koniecznej;
 • służebność;
 • błędy medyczne;
 • postępowanie egzekucyjne;
 • i inne.