Podczas sprawy rozwodowej sądy (co do zasady) nie orzekają w zakresie podziału majątku wspólnego rozwiedzionych małżonków. Istnieje wyjątek od tej zasady w sytuacji, gdy obie strony są zgodne co do sposobu podziału ich wspólnego majątku, a rozpatrzenie ich wniosku nie spowoduje zwłoki w toczącym się już postępowaniu rozwodowym. Sąd wówczas może jedynie potwierdzić ich decyzję bez przeprowadzania dodatkowego postępowania.

Adwokat (Toruń) dr Weronika Król-Dybowska świadczy usługi związane z reprezentowaniem Klienta w sprawie o podział majątku wspólnego (łącznie z rozwodem lub w trakcie odrębnego postępowania).