Adwokat dr Weronika Król-Dybowska (Toruń) świadczy usługi w sprawach o odszkodowanie.

Wśród głównych przykładów spraw o odszkodowanie należy wymienić:

  • odszkodowanie z OC – które pobierane jest z ubezpieczenia majątkowego i polega na przejęciu przez ubezpieczyciela finansowych skutków szkody, która została wyrządzona osobom trzecim,
  • odszkodowanie z AC (autocasco) – będące ubezpieczeniem samochodu obejmującym skutki uszkodzeń, zniszczeń, kradzieży ubezpieczonego samochodu lub innego pojazdu mechanicznego,
  • odszkodowanie powypadkowe – jest to odszkodowanie należne osobie, która uległa wypadkowy w pracy (odszkodowanie za wypadek w pracy) oraz osobom posiadającym stosowne ubezpieczenie w razie wypadku w gospodarstwie domowym, w trakcie wyjazdu za granicę (na wakacjach) itd.,
  • odszkodowanie od Skarbu Państwa – uzyskanie takiego odszkodowania jest możliwe wówczas, gdy w trakcie postępowania sądowego wykaże się nieprawidłowości, nadużycia lub zaniechania w postępowaniu urzędników państwowych działających na szkodę określonej jednostki (osoby fizycznej, przedsiębiorstwa lub organizacji), np. odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i doprowadzenie,
  • odszkodowanie z ubezpieczenia na życie – rodzaj odszkodowania należnego w chwili zgonu osoby ubezpieczonej wydawanego jej rodzinie,
  • odszkodowanie od banku – przyznawane wskutek wykazania w przewodzie sądowym działania banku na szkodę Klienta (np. poprzez niedoinformowanie Klienta, składanie oraz nakłanianie go do skorzystania z niekorzystnej oferty finansowej, działanie na szkodę Klienta),
  • odszkodowanie z tytułu posiadanej gwarancji – przyznawane w przypadku posiadania gwarancji (rozszerzonej lub podstawowej) na np. telefon, komputer, laptop, telewizor m.in. w razie kradzieży, włamania, zalania itd.